De Vliedberg

De Vliedberg

We kunnen stellen dat de politiek de Vliedberg “links” heeft laten liggen. Wij vinden dat  onterecht omdat de Vliedberg een buurt is met mogelijkheden en kansen.

Om deze reden is binnen de partij Heusden Verbindt gezocht naar een “Vliedberg-specialist”. Dit is ook in het belang van Heusden en meer specifiek “Vlijmen”. De Vliedberg is gelegen aan een schitterend Natura 2000 gebied, het Vlijmens Ven..  Aan dat natuurgebied ligt “sportpark de Hoge Heide”, met tal van mogelijkheden om het centrale sportcentrum van Vlijmen te worden. Op dit sportpark liggen de fantastische Tennis-, Tafeltennis-, Voetbal- en Hockeyvelden, Indoor sportaccommodatie, Bowlingbanen en een super modern Fitnesscentrum.

In het sociale domein biedt de Vliedberg een fantastisch buurthuis genaamd “de Mand”. Om dit buurthuis optimaal invulling te geven aan mogelijkheden is door de alsmaar inperkende of niet groeiende capaciteit aan mankracht niet mogelijk. Dit laatste is overigens een aspect waarvan Heusden Verbindt de mening is toegedaan dat over de gehele gemeente aanzienlijk meer aandacht behoeft voor de buurthuizen. Een buurthuis is een verbinding tussen burgers onderling. Niet alleen lokale problemen kunnen vanuit deze locatie prima worden opgelost maar biedt aan haar inwoners ruimte om gezellige middag en avonden te organiseren, Denk hierbij ook aan dat kopje koffie wat ‘s morgens genuttigd kan worden. Met dit soort  initiatieven kunnen de eenzame uurtjes worden verminderd.

De Vliedberg kent ook de nodige uitdagingen. 

Het schitterende Natura 2000 gebied “het Vlijmens Ven” dat tegen de Vliedberg situeert, is aangewezen als een gebied waar mogelijk gigantische windmolens worden geïnstalleerd, dit op slechts een paar honderd meter van de Vliedberg.

De Jonkheer de la Courtstraat en de Oranjelaan hebben structureel last van allerlei wateroverlast problemen, o.a. door achterstallig onderhoud aan het riool. Daarnaast zijn tal van straten dringend aan onderhoud toe. 

Het openbaar vervoer, de busverbindingen sluiten niet aan naar de andere kernen in de gemeente Heusden. Een buurtbus zou hier uitkomst in bieden, neem als voorbeeld de gemeente Den-Bosch. Vrijwilligers runnen de planning, coördinatie en administratie, Provincie Noord-Brabant financiert en Arriva faciliteert de buslijn. Wij vinden dat hier een voorbeeld aan kan worden genomen. Dit onderdeel is waar al jaren over wordt gesproken, in allerlei externe onderzoeken komt dit onderwerp naar boven, helaas blijkt de praktijk dat met dit onderwerp niets wordt gedaan.

Bovendien is het eens zo trotse sportpark “de Hoge Heide” op onderdelen zwaar verouderd en dringend aan vernieuwing toe. Met dit sportpark zijn er tal van uitbreidingsmogelijkheden, o.a. een buitensport gebied wat voor iedereen vrij toegankelijk is. Denk hierbij aan o.a. de locatie te gebruiken als vervanger voor het crossveldje aan de Hoogstraat wat verdwijnt door nieuwbouw. Of onze senioren deze kunnen in dit buitensportgebied aan zichzelf werken en zo hun conditie op peil houden, waardoor onze senioren vitaal blijven. Dit laatste is zeer belangrijk, hiermee kunnen de hoge kosten in de ziekenzorg worden teruggedrongen. 

De voornemens om op het Sportpark Flexwoningen te bouwen moet gestaakt worden. Deze plannen blokkeren de uitbreiding van het sportpark. Op dit moment vindt men de uitbreiding niet nodig, maar niets is minder waar, De wijk “de Grassen” wordt binnenkort uitgebreid, vele woningen komen erbij, met inwoners die willen sporten waaronder voetballen. Een massale uitbreiding bij VV Haarsteeg is niet mogelijk, dit geldt ook voor VV Nieuwkuijk, dit kan echter wel bij VV Vlijmense Boys. Daarnaast vinden wij als Heusden Verbindt het belangrijk dat elke vereniging zijn eigen identiteit behoud.

Wanneer men met alle partijen die met het sportpark te maken hebben rond de tafel gaan zitten, waaronder ook de bewoners uit de aangrenzende straat dan kan van daaruit een masterplan worden opgesteld. Bij een nieuwe, optimale indeling van de velden kan blijken dat er grond overbodig is geworden waardoor alsnog huizen gebouwd kunnen worden. Zo ontstaat er een WIN-WIN situatie!

Ook kan voor de jeugd (onder toezicht) op een stukje van het sportpark een eigen locatie gecreëerd worden, gebouwd van eventuele containers. Wanneer de jeugd zich op het sportpark begeeft ontstaat de mogelijkheid dat ze geïnteresseerd raken in een sport die op het sportpark beoefend kan worden. 

Door de ingang van het sportpark te verleggen naar de Vliedbergweg ontlast men het centrum en de omliggende straten. Men kan een nieuwe parkeerplaats creëren zodat de overlast van geparkeerde wagens in de wijk afneemt. Ook de overlast op het parkeerterrein  ‘s nachts moet worden teruggedrongen. De parkeerplaats wordt op dit moment gebruikt om te driften (lees racen).

De weinige stukjes groen die de Vliedberg nog herbergt worden volgebouwd of staan in de planning om te worden volgebouwd. Het weggehaalde groen wordt volgens de wetgeving herplant maar helaas niet in de wijk zelf.

Het bovenstaande wordt voorgelegd om van de Vliedberg weer een prettige leefbare wijk te maken.

Heusden Verbindt wil invulling geven aan de enorme kansen die de Vliedberg heeft door:

  • In Buurthuis “ de Mand” meer menskracht beschikbaar stellen (niet alleen vrijwilligers)
  • Het achterstallig onderhoud in de wijk onmiddellijk aanpakken, waaronder wegen/bestrating, groen en riool
  • De jeugd een eigen plek te geven
  • Renovatie / uitbreiding Sportpark de Hoge Heide 

Sportpark “de Hoge Heide” moet wat ons betreft het moderne en CO2 neutrale sportcentrum” van Vlijmen worden, dit bereiken we door:

  1. Hoofdingang te verplaatsen naar de “Vliedbergweg” om verkeer in de omliggende straten en het centrum te ontlasten.
  2. Heroriëntatie op de verdeling van de velden en vereniging. 
  3. Faciliterend zijn aan de uitbreidingsplannen van het sportcentrum gebied.
  4. Flexwoningen, de “plannen” voor spoed woningen niet op het sportpark uit te voeren.
  5. Renovatie: de kleedkamers, douches etc. moeten worden gerenoveerd, verduurzamen door middel van opvang van water en daken met zonnepanelen.