Begroting 2023 en waarom we tegen stemmen

Begroting 2023 en waarom we tegen stemmen

Afgelopen week was de begroting aan de orde in de gemeenteraad. Heusden Verbindt was als enige partij tegen de begroting voor 2023. Graag lichten we toe waarom.

In onze ogen is een begroting een soort van financiële afspiegeling van de doelen die je wilt bereiken. Een begroting stel je op om te kunnen beoordelen of die doelen financieel haalbaar zijn en dus ook geeft het een inzicht wat niet haalbaar is. Met deze kaders heeft Heusden Verbindt de begroting geanalyseerd. GOL en het niet oplossen van de onveilige status van de Kennedy Brug blijft de lijn van dit college. Of het oplossen van de veilige situatie op de Kennedy Brug onwil, onkunde of gewoon niet mogelijk is laten we in het midden. De feitelijk situatie is dat het college er al sinds December 2016!! mee bezig is.

Meerdere keren is er contact geweest met de eigenaar van de Kennedy Brug (Rijks Waterstaat) en die is niet voornemens er iets aan te doen. Immers, er zijn goede alternatieven in hun ogen, bijv. aanpassen van de verkeer stromen. GOL is een van de veroorzakers van die verkeer stromen die de Kennedy Brug aanzienlijk onveiliger zal maken. We nemen ook wel aan dat dit een laatste inzet zal zijn door het College. Hoe dan ook, begroting technisch worden er weer een onvoorstelbare hoeveelheid miljoenen gevraagd. En die zijn bijlange na niet genoeg. Men voert structureel een salami tactiek uit, elke keer een stukje vragen tot het punt dat er niet meer zonder gezichtverlies afscheid genomen kan worden van het project. Het is immers al de derde keer dat er gestort moet worden (voor de goede orde, anders dat het geaccordeerde krediet van ca. 26milj. voor het gehele project, betreft de huidige begroting enkel voorbereiding).

We willen benadrukken dat er ook veel goede elementen in de begroting en GOL aanwezig zijn. We begrijpen de situatie bijv. in de Eindstraat. Echter, toen afgelopen week dhr. Blankers een betoog hield waarbij hij toch bewoners van bijv. een Vijfhoeven, Mommersteeg, Vlaemsche Hoeve, Vliedberg schoffeerde door publiekelijk het belang van de Akker / Grote Kerk voorop te zetten en deze gebieden te negeren vonden wij dat veel te ver gaan.

Met uitzonder van Heusden Transparant geven de partijen de voorkeur eraan om de voor met name Vlijmen de onveilige situatie voor te laten bestaan. Mevr. van de Dungen van Heusden Een benadrukte het volste vertrouwen te hebben in de Wethouder, en dat na 6 jaar !!!! het best een keer kan lukken. VVD had de Droom dat GOL zal doorgaan, een droom die voor vele Vlijmenaren zal ontaarden in een pure nachtmerrie.

Daarnaast werd er gemakshalve alvast 3 miljoen aangekondigd om in de reservering op te nemen voor een Vijfhoeve laan (waar dus Honderden vrachtwagens per dag over zullen gaan rijden, die veelal hun weg vervolgen over de Mommersteeg).

Uiteraard zijn er positieve ontwikkelingen in de Begroting, ons doel zoals in ons verkiezingsprogramma is verwoord “Eigen Huis op Orde” en “Vitaliteitspleinen” zijn, zij het iet wat anders verwoord, ook opgenomen in de begroting dat is zeker positief. Ook is er goede aandacht voor (speciaal) onderwijs, verenigingen en Armoede.

De afweging dat het voor ons onbespreekbaar is om de onveilige situatie van de Kennedy Brug te laten voortbestaan, 10Milj. als stelpost op te nemen, De vijfhoevelaan structureel te benoemen als “toegangsweg” van Vlijmen, heeft ons doen besluiten om tegen de begroting te stemmen. Eerst een duidelijk antwoord op de Kennedy Brug situatie.