Privacy Policy

Enkele  GDPR- en beveiligingsbeginselen die we gebruiken

Bij Heusden verbindt begrijpen we de strikte principes van GDPR & Security. We weten dat organisaties gegevensbeschermingswaarborgen moeten inbouwen, met name in hun producten, services en processen.

Er zijn enkele principes die in de verordening worden gedefinieerd en die bepalen hoe organisaties hun persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, opslaan en verwerken. Politieke medewerkers zoals wij moeten deze onthouden:

Rechtmatigheid, eerlijkheid, plus transparantie : we weten dat GDPR verwerking van persoonlijke gegevens nodig heeft om legaal en zelfs eerlijk te zijn. De communicatie over de verwerking van persoonsgegevens moet transparant zijn, toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen door de persoon wiens gegevens worden verwerkt. Het moet de redenen hebben waarom de gegevens worden verwerkt. De identiteit van de precieze besturingen moet aanwezig zijn.

 • Doel: Alle persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld voor specifieke, legitieme redenen.
 • Alleen gegevens vereist:  persoonlijke gegevens moeten worden beperkt tot wat relevant en noodzakelijk is voor de reden waarom het wordt verwerkt.
 • Nauwkeurigheid:  er moeten redelijke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens up-to-date zijn.
 • Opslag:  de opslag van persoonlijke gegevens moet tot een minimum beperkt blijven. Als het niet langer nodig is voor verwerking, moet het worden gewist. Tijdframes moeten worden vastgesteld door de entiteit die de gegevens verzamelt. Deze moeten aangeven wanneer het nodig is om het te verwijderen.
 • Integriteit: Persoonlijke gegevens mogen alleen worden verwerkt als er geen andere middelen aanwezig zijn. Het moet gebeuren op een manier die zowel veiligheid als vertrouwelijkheid garandeert.

U heeft het recht ons te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn of verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde; en/of
 • eventueel eerder gegeven toestemming in te trekken.

Deze rechten zijn in veel gevallen aan voorwaarden gebonden, en daarom niet absoluut. Bij een verzoek zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen als uw verzoek complex is. We zullen u in dat geval informeren.

U kunt uw verzoek, zoals een verzoek om kennisneming of verbetering van de gegevens, schriftelijk indienen. Om aan uw verzoek te kunnen voldoen moeten wij uw identiteit kunnen vaststellen. U dient daarom bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort te voegen. Wij vragen u daarbij het BSN-nummer en uw foto af te schermen of zwart te maken.

U kunt daarbij ook gebruikmaken van een speciaal daarvoor bedoelde app van
de  Rijksoverheid .

Voor het indienen van een verzoek kunt u per post contact opnemen met de Privacy Coördinator:

Antoine Aarts
T.a.v. Privacy Coördinator
Schoutlieshoutstr. 2
5251TP Vlijmen

Of email naar info@heusdenverbindt.nl

GDPR (AVG) & Security – onze regels mbt. privacy en beveiliging.

 

Heusden Verbindt is een professionele politieke organisatie die zich bekommert om het publieke belang van de gemeente Heusden. We hebben een team van gedreven mensen die het belang van gemeente Heusden voorop stellen. Dit team heeft zich gecommiteerd aan de integriteitsverklaringen en privacyverklaringen van Heusden Verbindt. Dit helpt ons de persoonlijke informatie van klanten effectief te beschermen. 

 

AVG wordt gezien als een richtlijn die met name door de Europese Unie is opgesteld. Dit wordt gedaan om de persoonlijke gegevens van mensen veilig te houden. Het helpt bedrijven hun informatie veilig te houden, aangezien bepaalde initiatieven moeten worden genomen om gegevens te beveiligen. 

  

Wat is de AVG? 

Laten we beginnen met uit te leggen wat AVG eigenlijk is. De AVG is een verordening die de in 1995 door de EU opgelegde gegevensbeschermingsrichtlijn. De AVG stelt minimale wettelijke normen vast waaraan organisaties die baat hebben bij gegevens (dwz ‘verwerkingsverantwoordelijken’ volgens de AVG), evenals bedrijven die namens hen werken (AVG ‘verwerkers’), zich eraan houden. Zij moeten hieraan voldoen bij het verwerken van persoonlijk identificeerbare gegevens die specifiek betrekking hebben op burgers van EU-lidstaten (of AVG-betrokkenen). 

Het doel van de AVG is meestal om de bescherming, controle en transparantie van persoonsgegevens te verbeteren. 

  

Heusden verbindt AVG & beveiligingsdoelen waar ons team zich aan houdt 

Als professionele en prestigieuze politieke organisatie gericht op AVG en veiligheid, volgt ons team geavanceerde principes: 

 • Interactie: Onze politieke medewerkers staan  in contact met de inwoners. Ze communiceren door alle informatie te delen via een eigen systeem. We gebruiken Email.
 • Transparantie: Ons doel is om een ​​transparante omgeving te bieden in onze besluitvorming. Om de efficiëntie te verbeteren, worden taken door alle teamleden verwerkt. We werken we nauw samen met inwoners van Heusden, zodat zij altijd weten wat er speelt in hun gemeente Heusden. We delen transparant uw verstrekte informatie onderling. 
 • Het belang van de bewoner : Onze belangrijkste focus is om te leveren wat we hebben beloofd en/of in het belang van de gemeente Heusden. 

Betrouwbare partner: vertrouw op ons als vertrouwde partner om onze inwoners een zo hoogwaardige politieke ervaring te bieden. Onze focus is het realiseren van onze verkiezingsprogramma.