Privacy Policy

GDPR & Security – The most advanced and correct approach pursued by us

Heusden Connects is regarded as a trusted and professional political organization that is concerned with the public interest of Heusden. We have a team of passionate people who put the interests of Heusden first. This team has confirmed itself to the integrity statements and privacy statements of Heusden Connects. This helps us effectively protect customers’ personal information.

GDPR is regarded as a directive that has been drawn up in particular by the European Union. This is done to keep people’s personal data safe and secure. It helps companies keep their information safe as certain initiatives need to be taken to keep data secure. Our developers understand that personal data is a very important part of software development and therefore help customers in this area.

 

What is GDPR?

Let’s start by explaining what GDPR actually is. The GDPR is usually a regulation that replaces the 1995 EU-imposed Data Protection Directive or DPD. GDPR sets minimum legal standards that organizations benefiting from data (ie “controllers.” Under GDPR), as well as companies working on their behalf (GDPR “processors”) adhere to it. They must comply with this when processing personally identifiable data relating specifically to citizens of EU Member States (or GDPR data subjects).

The purpose of GDPR is usually to improve the protection, control and transparency of personal data.

 

Heusden Connects GDPR & Security Goals our team adheres to

As a professional and prestigious political organization focused on GDPR and security, our team follows advanced principles:

 • Interaction: Our political staff are always in contact with the inhabitants. They communicate by sharing all information so that the GDPR & residents’ security requirements are fully met.
 • Transparency: Our goal is to have a transparent environment that is also friendly. To improve efficiency, tasks are simplified by all team members. We also work in a close relationship with the residents, so that they always know what is happening in their municipality of Heusden.
 • The interest of the resident : our team is involved in learning everything about what is going on in our municipality of Heusden. Our main focus is to deliver what we have promised and/or in the best interests of the municipality of Heusden.
 • Reliable Partner: Trust us as a trusted partner to provide our citizens with a high-quality political experience.

Enkele populaire GDPR- en beveiligingsbeginselen die we gebruiken

Bij Heusden verbindt begrijpen we de strikte principes van GDPR & Security. We weten dat organisaties gegevensbeschermingswaarborgen moeten inbouwen, met name in hun producten, services en processen.

Er zijn enkele principes die in de verordening worden gedefinieerd en die bepalen hoe organisaties hun persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, opslaan en verwerken. Politieke medewerkers zoals wij moeten deze onthouden:

Rechtmatigheid, eerlijkheid, plus transparantie : we weten dat GDPR verwerking van persoonlijke gegevens nodig heeft om legaal en zelfs eerlijk te zijn. De communicatie over de verwerking van persoonsgegevens moet transparant zijn, toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen door de persoon wiens gegevens worden verwerkt. Het moet de redenen hebben waarom de gegevens worden verwerkt. De identiteit van de precieze besturingen moet aanwezig zijn.

 • Doel: Alle persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld voor specifieke, legitieme redenen.
 • Alleen gegevens vereist:  persoonlijke gegevens moeten worden beperkt tot wat relevant en noodzakelijk is voor de reden waarom het wordt verwerkt.
 • Nauwkeurigheid:  er moeten redelijke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens up-to-date zijn.
 • Opslag:  de opslag van persoonlijke gegevens moet tot een minimum beperkt blijven. Als het niet langer nodig is voor verwerking, moet het worden gewist. Tijdframes moeten worden vastgesteld door de entiteit die de gegevens verzamelt. Deze moeten aangeven wanneer het nodig is om het te verwijderen.
 • Integriteit: Persoonlijke gegevens mogen alleen worden verwerkt als er geen andere middelen aanwezig zijn. Het moet gebeuren op een manier die zowel veiligheid als vertrouwelijkheid garandeert.

U heeft het recht ons te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn of verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde; en/of
 • eventueel eerder gegeven toestemming in te trekken.

Deze rechten zijn in veel gevallen aan voorwaarden gebonden, en daarom niet absoluut. Bij een verzoek zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen als uw verzoek complex is. We zullen u in dat geval informeren.

U kunt uw verzoek, zoals een verzoek om kennisneming of verbetering van de gegevens, schriftelijk indienen. Om aan uw verzoek te kunnen voldoen moeten wij uw identiteit kunnen vaststellen. U dient daarom bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort te voegen. Wij vragen u daarbij het BSN-nummer en uw foto af te schermen of zwart te maken.

U kunt daarbij ook gebruikmaken van een speciaal daarvoor bedoelde app van
de  Rijksoverheid .

Voor het indienen van een verzoek kunt u per post contact opnemen met de Privacy Coördinator:

Antoine Aarts
T.a.v. Privacy Coördinator
Schoutlieshoutstr. 2
5251TP Vlijmen

Of email naar info@heusdenverbindt.nl