Privacy Policy

GDPR & Beveiliging – De meest geavanceerde en juiste aanpak die door ons wordt nagestreefd

Heusden Verbindt wordt beschouwd als een vertrouwd en professioneel politieke organisatie dat zich bezighoudt met algemeen belang van Heusden. We hebben een team gepassioneerde mensen die het belang van Heusden vooropzetten. Dit team heeft zich geconfirmeerd aan de integriteitsverklaringen en privacy statements van Heusden Verbindt. Dit helpt ons om de persoonlijke informatie van klanten effectief te beschermen.
GDPR wordt beschouwd als een richtlijn die met name is opgesteld door de Europese Unie. Dit is gedaan om de persoonlijke gegevens van mensen veilig en beschermd te houden. Het helpt bedrijven hun informatie veilig te houden, omdat bepaalde initiatieven moeten worden ondernomen om gegevens te beveiligen. Onze ontwikkelaars begrijpen dat persoonlijke gegevens een zeer belangrijk onderdeel zijn van softwareontwikkeling en daarom klanten op dit gebied helpen.

 

Wat is GDPR?

Laten we beginnen met uit te leggen wat GDPR eigenlijk is. De GDPR is meestal een verordening die de door de EU opgelegde gegevensbeschermingsrichtlijn of DPD van 1995 vervangt.
GDPR stelt minimale wettelijke normen, dat organisaties die profiteren van gegevens (dwz “controllers.” Onder GDPR), evenals bedrijven die namens hen werken (GDPR “-processors”) zich eraan houden. Zij moeten zich hieraan houden op het moment dat zij persoonlijk identificeerbare gegevens verwerken die specifiek betrekking hebben op burgers van EU-lidstaten (of GDPR-betrokkenen).
Het doel van GDPR is meestal de bescherming van, de controle over, en de transparantie van persoonsgegevens te verbeteren.

 

Heusden Verbindt GDPR & Security Doelstellingen waaraan ons team zich houdt

Als professioneel en prestigieus politieke organisatie dat zich richt op GDPR en beveiliging, volgt ons team geavanceerde principes:

  • Interactie: Onze politieke medewerkers hebben altijd contact met de inwoners. Ze communiceren door alle informatie te delen, zodat aan de GDPR- & beveiligingsvereisten van de inwoners volledig wordt voldaan.
  • Transparantie: het is ons doel om een transparante omgeving te hebben die ook vriendelijk is. Om de efficiëntie te verbeteren, worden taken vereenvoudigd door alle teamleden. We werken ook in een hechte relatie met de inwoners, zodat ze altijd weten wat er in hun gemeente Heusden gebeurt.
  • Het belang van de inwoner: ons team is betrokken bij het leren van alles over wat er speelt in onze gemeente Heusden.. Onze belangrijkste focus is het leveren van wat we hebben beloofd en/of in de beste belangen voor de gemeente Heusden.
  • Betrouwbare partner: vertrouw op ons als een betrouwbare partner die onze inwoners een hoogwaardige politieke ervaring biedt.

Enkele populaire GDPR- en beveiligingsbeginselen die we gebruiken

Bij Heusden verbindt begrijpen we de strikte principes van GDPR & Security. We weten dat organisaties gegevensbeschermingswaarborgen moeten inbouwen, met name in hun producten, services en processen.
Er zijn enkele principes die in de verordening worden gedefinieerd en die bepalen hoe organisaties hun persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, opslaan en verwerken. Politieke medewerkers zoals wij moeten deze onthouden:
Rechtmatigheid, eerlijkheid, plus transparantie : we weten dat GDPR verwerking van persoonlijke gegevens nodig heeft om legaal en zelfs eerlijk te zijn. De communicatie over de verwerking van persoonsgegevens moet transparant zijn, toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen door de persoon wiens gegevens worden verwerkt. Het moet de redenen hebben waarom de gegevens worden verwerkt. De identiteit van de precieze besturingen moet aanwezig zijn.

  • Doel: Alle persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld voor specifieke, legitieme redenen.
  • Alleen gegevens vereist: persoonlijke gegevens moeten worden beperkt tot wat relevant en noodzakelijk is voor de reden waarom het wordt verwerkt.
  • Nauwkeurigheid: er moeten redelijke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens up-to-date zijn.
  • Opslag: de opslag van persoonlijke gegevens moet tot een minimum beperkt blijven. Als het niet langer nodig is voor verwerking, moet het worden gewist. Tijdframes moeten worden vastgesteld door de entiteit die de gegevens verzamelt. Deze moeten aangeven wanneer het nodig is om het te verwijderen.
  • Integriteit: Persoonlijke gegevens mogen alleen worden verwerkt als er geen andere middelen aanwezig zijn. Het moet gebeuren op een manier die zowel veiligheid als vertrouwelijkheid garandeert.