Betaalbaar wonen, we scheiden de stenen van de grond.

Betaalbaar wonen, we scheiden de stenen van de grond.

Erfpacht regeling

Wij als Heusden Verbindt stellen een (vorm) van een erfpacht regeling voor om huizen voor jongeren betaalbaar te maken. Een erfpacht regeling is een oplossing waarbij de koper, de stenen (het huis) betaald maar de grond huurt of in bruikleen krijgt. We constateren dat mensen die net starten vaak over onvoldoende mogelijkheden beschikken om een compleet pakket (Grond en de stenen) te kopen. Maar door carrière dit enkele jaren later vaak wel kunnen. We denken aan een vorm waarbij bijv. een koper dan op een later tijdstip tegen een vooraf afgesproken prijs de grond wel zou kunnen kopen. Er moet nog eea. worden uitgezocht qua mogelijkheden, zoals stellen we deze regeling alleen beschikbaar aan de inwoners van Heusden, wat is dan een inwoner van Heusden (Iemand die er een dag woont of moet die hier minimaal al 5 jaar wonen bijvoorbeeld). Heusden Verbindt wil sterk inzetten op een dergelijke regeling.