DMP wethouder heeft geen idee van Uitstoot en extra Kilometers verkeer in de kernen, maar geeft wel Miljoenen uit.

DMP wethouder heeft geen idee van Uitstoot en extra Kilometers verkeer in de kernen, maar geeft wel Miljoenen uit.

Heusden Verbindt constateert met ontzetting dat de huidige coalitie voornemens is om voor 10-tallen miljoenen uit te geven aan GOL en aansluitend het Mobiliteitsplan. Deze plannen leidden tot een explosie van (vracht)verkeer in de kernen. We hebben het over grote gedeelte van de vijfhoeven 1,2 en 3!!, Vlaemsche Hoeve, Verdi Laan, Vijfhoevenlaan en de straks levensgevaarlijke Mommersteeg.  Naast deze “hoofd banen” zijn er allerlei zij effecten bij bijv. een Achterstraat met straks ongeveer 2000!!! auto’s per dag.

Alle coalitiepartners hebben in hun programma staan termen als “Verkeer uit de kernen”, “Leefbaarheid”, “Veiligheid”. Onze stelling is “Dit kunnen ze nooit waarmaken”. Vlijmen, Nieuwkuijk en Drunen zullen de gigantische nadelen van GOL gaan ervaren.  Voor de goede orde, GOL heeft ook zeker goede punten in zich, maar als het gaat over “Veiligheid, Cultuur, Leefbaarheid” wordt een on-managebaar risico geïntroduceerd.

Over een Kennedy brug waar de gemeente zelf al van heeft gevonden in 2020 het is zeer onveilig, is nog geen enkel antwoord. Nog sterker RWS is niet voornemens om überhaupt voorlopig iets te doen.

Nog onthutsender, er worden straks DUIZENDEN (Vracht) Auto’s door de dorpskernen gejaagd. En wat denkt u? De wethouder die dit besluit heeft geen idee van de 10.000 extra kilometers die gereden moeten worden door de voorkeurs inrichting van de gemeente (veel eenrichting en veel omrijden om boodschappen te doen, door de kernen). Om het nog erger te maken, men heeft zelfs geen idee van de uitstoot en dus gezondheid.

Kijk naar deze clip, het kost ongeveer 4 minuten, maar het is het zeker waard.