Inspreker van de Vliedberg de mond gesnoerd

Inspreker van de Vliedberg de mond gesnoerd

Inspreker van de Vliedberg de mond gesnoerd.

Afgelopen Donderdag 10 November heeft er een gemeenteraad plaatsgevonden. Geheel volgens de procedure kan er worden ingesproken. Een groep mensen van de Vliedberg, die zich het lot van de Vliedberg in relatie tot GOL aantrekken is heeft zich samengevoegd in een werkvorm als gevolg van het burgerinitiatief G1000. Kort na aanvang van het inspreken werd er ingebroken door de Burgermeester. De inspreker was verbaasd en Heusden Verbindt ook. Enerzijds is het een fundamenteel recht en anderzijds kennen we de “opkomst van de verkiezingen” nog wel, nog geen 50%. Nu staan er burgers op en worden die in onze ogen toch wel de mond gesnoerd. Heusden Verbindt is hier zeer ontstemd over.

 

Allereerst het moment

De vergadering had betrekking op de begroting van 2023. Deze vergadering heeft tot doel om na alle betogen, uitwisseling van ideeën de begroting van 2023 vast te stellen. Dit was in de ogen van de burgemeester niet de bedoeling. Dit verbaast ons omdat een begroting, in onze ogen een strategische afspiegeling is van je financiële plannen en/of doelen. Het is daarom een moment om je zorgen kenbaar te maken. Dat is nm. Ook precies wat de politieke partijen doen. Je argumenten delen waarom je wel of niet vindt dat iets wel of niet moet gebeuren. Kortom een begroting is een financiële vertaling van wat je wilt bereiken. En daarmee zeg je ook wat je niet wilt bereiken dus. En precies om dit laatste wilde de inspreker zijn zorgen uitten. Er staat immers voor de zoveelste keer een fors bedrag gereserveerd. In dit geval 10 milj. voor de verdere uitrol van GOL. Een reservering wil nog niet zeggen dat je het echt gaat uitgeven. Het wil wel zeggen dat je van plan bent dit uit te geven. Een logisch moment om invloed uit te oefenen. Immers wellicht dat de inspreker zeer valide argumenten heeft die een raad ter overweging neemt en via bijv. een motie of amendement een verandering tot stand kan brengen. Het juiste moment dus.

Als je als inspreker afwacht tot er een raadsvoorstel komt om die reservering daadwerkelijk in te zetten ben je doorgaans te laat. Immers, dat raadsvoorstel kan niet altijd worden bezien in de totale context of worden afgezet tegen andere prioriteiten.

 

Communicatie

Ook werd de inspreker ingewreven dat er wel degelijk volop gecommuniceerd is. De Burgemeester gaf aan dat ze hier al een jaar of 4 werkte en dat ze geen enkel project kende waarover zoveel gecommuniceerd is. Uit eigen ervaring weet ik dat dit niet het geval is. Er is ontzettend veel gezonden dat is absoluut waar.  Maar dat is wat anders. Als je op de Vliedberg rondvraagt is vrijwel niemand zich ervan bewust dat een Burgemeester van Houtplein straks een ontsluiting is van de hele woonwijk tussen de snelweg en dit centrum. Waar het nu al veel te druk is, wordt het straks nagenoeg onhoudbaar.

Communicatie is ook daadwerkelijk informeren. De “sunny day” communicatie dat er een parallel structuur komt en dat doorstroming op de A59 zou verbeteren is geen communicatie van waaruit kan worden afgeleid dat hele woonwijken te maken krijgen met veel extra verkeer. Uit niets kan worden afgeleid dat de Kennedy Brug nu al en straks nog meer ronduit gevaarlijk is. Uit niets kan worden afgeleid dat weliswaar de akker en grote kerk veel minder verkeer verwerkt maar als gevolg de Mommersteeg zo’n 500 vrachtwagens te verwerken krijgt. Of geluidschermen verdwijnen voor mensen op de vliedberg.

 

Kortom we zijn ontstemd over de gang van zaken rondom het inspreken. We gaan daar ook zeker aandacht voor vragen.

 

Antoine Aarts

Heusden Verbindt