Groene Vallei, klimaat visie

  Thema klimaat en milieu, introductie “Heusden de Groene Vallei” Nationaal staat Klimaat en Milieu op de agenda als absoluut speerpunt. Het is belangrijk dat Heusden de nuance blijft zoeken in de missie op weg naar een CO2 neutrale gemeente. We willen voluit bijdragen aan deze doelstellingen maar gelijktijdig ook voorkomen dat er kortzichtig en… Continue reading Groene Vallei, klimaat visie