Groene Vallei, klimaat visie

Groene Vallei, klimaat visie

 

Thema klimaat en milieu, introductie “Heusden de Groene Vallei”

Nationaal staat Klimaat en Milieu op de agenda als absoluut speerpunt. Het is belangrijk dat Heusden de nuance blijft zoeken in de missie op weg naar een CO2 neutrale gemeente. We willen voluit bijdragen aan deze doelstellingen maar gelijktijdig ook voorkomen dat er kortzichtig en met oogkleppen op naar deze uitdaging gekeken wordt. De impact van de energietransitie zal, naast allerlei ontwikkeling boven de grond ook een grote impact hebben op de “ondergrondse infrastructuren”. Daarom is het van groot belang dat er een “masterplan” wordt ontwikkeld, dat op een zo effectieve en efficiënte manier wordt uitgevoerd. Dit voorkomt grote desinvesteringen en frustraties. 

Heusden Verbindt introduceert daarom de “Groene Vallei” een lokaal masterplan om de energietransitie in goede banen te leiden. De “Groene Vallei” geeft een meer realistisch beeld dan het Regionaal Energie en Klimaat Strategie plan. 

De Groene Vallei gaat uit van hergebruik van gasleidingen en van minder kosten voor de bewoners van Heusden. We willen dit bereiken door vol in te zetten op waterstof. Door een leidende rol te pakken in de energietransitie zijn er op dit moment veel subsidiemogelijkheden. Bovendien is een structuur van waterstof niet nieuw. In Groningen zijn er al veel gebieden waar waterstof leidend is. 

Ook op de overheidsagenda staat waterstof intussen bovenaan het lijstje. De komende jaren zal veruit de meeste subsidie naar deze technologie gaan. Dat is ook terecht, immers waterstof biedt mogelijkheden die andere technologieën niet kennen. Enkele voorbeelden:

  • Waterstof kan energie opslaan in tegenstelling tot windmolens
  • Waterstof is niet afhankelijk van weersomstandigheden
  • Waterstof heeft geen nadelig effect op horizon vervuiling of land- en tuinbouwgronden, die met zonne-energie parken niet meer bruikbaar zijn voor de voedselketen. 
  • Om Groene waterstof te maken zijn er wel groene energie ‘opwekkers’ nodig zoals windmolens en/of zonne-energie. Dit is de ideale combinatie om de industrie te vergroenen. 
  • Windmolens plaatsen waar ze minder tot overlast zijn.

Reserveringen van capaciteit onderzoek

We willen dat we de gemeente direct in overleg gaat om te bezien hoe het precies zit met de reserveringen van energie capaciteit ten behoeve van de Windmolens. Dit remt onnodig de vergroening voor bedrijven in onze gemeente.

Heusden vesting

Graag willen we speciale aandacht vestigen op Heusden vesting. Hier is het nagenoeg onmogelijk om met zonnepanelen op de daken een bijdrage te leveren aan kosten besparingen van energie. We stellen voor om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor Heusden Vesting om kostenneutraal te vergroenen.  Wellicht zijn er mogelijkheden om versneld samen met de lokale industrie te bekijken wat waterstof zou kunnen betekenen. Een groot voordeel is dat gasleidingen vrij gemakkelijk zijn te hergebruiken. En voor de ‘zwaardere’ industrie is waterstof vrijwel direct in te passen in de bedrijfsvoering.

Meer achtergrond informatie, klik hier