GOL & Mobiliteit

Gol (Gebieds Ontwikkeling Langstraat)  in combinatie met het lokaal mobiliteitsplan veroorzaakt een verkeersexplosie in Heusden, die bij tal van dorpskernen voelbaar zal zijn. Met name Vlijmen is hier de dupe van.  Alle plannen van andere partijen ten spijt. Het verkeer kan alleen uit de kernen als er een goede rondweg wordt gemaakt met tal van… Continue reading GOL & Mobiliteit

Published
Categorized as Featured

Wonen

Portrait of construction engineers working on building site together

Heusden, het groene hart van Brabant. Met de Drunense duinen en het mooie pittoreske plaatsje Heusden aan de Maas. Het is goed toeven in Heusden, of misschien was het goed toeven. De huidige coalitie heeft zich jaren verschuild achter GOL (Gebieds Ontwikkeling Langstraat). Hiermee heeft de gemeente de grootgrondbezitters en projectontwikkelaars volledig in de kaart… Continue reading Wonen

Published
Categorized as Featured

Vliedberg

Vlijmen Nassaulaan ID7155

We kunnen stellen dat de politiek de Vliedberg “links” heeft laten liggen. Wij vinden dat  onterecht omdat de Vliedberg een buurt is met mogelijkheden en kansen. Om deze reden is binnen de partij Heusden Verbindt gezocht naar een “Vliedberg-specialist”. Dit is ook in het belang van Heusden en meer specifiek “Vlijmen”. De Vliedberg is gelegen… Continue reading Vliedberg

Published
Categorized as Featured

Agrarisch gebied land- en tuinbouw

De agrariërs in Heusden zijn ontzettend belangrijk. Wie is er niet zijn loopbaan begonnen in de jeugd bij een tuinder in de regio? Agrariërs zijn van belang voor de lokale economie als werkgever. En ze borgen onze voedselketen. Tuinders en boeren hebben veel uitdagingen: milieuwetgeving, grote investeringen en (onterechte) weerstand vanuit de samenleving. Huisvesting op… Continue reading Agrarisch gebied land- en tuinbouw

Published
Categorized as Featured

Gezondheid en Vitaliteit

Heusden vitaal

Vitaliteitsplein Heusden Verbindt introduceert vitaliteitspleinen voor alle leeftijden. Waarbij de focus ligt op kinderen en senioren.  In onze groene gemeente zijn genoeg mogelijkheden om aan je eigen gezondheid te werken.  De Stichting de Schroef is een uitstekende partner om hiervoor een vitaliteitsplan te maken.  

Groene Vallei, klimaat visie

  Thema klimaat en milieu, introductie “Heusden de Groene Vallei” Nationaal staat Klimaat en Milieu op de agenda als absoluut speerpunt. Het is belangrijk dat Heusden de nuance blijft zoeken in de missie op weg naar een CO2 neutrale gemeente. We willen voluit bijdragen aan deze doelstellingen maar gelijktijdig ook voorkomen dat er kortzichtig en… Continue reading Groene Vallei, klimaat visie

Opvang van Statushouders

Opvang van statushouders is per definitie in Nederland een discussiepunt. Enerzijds voelen we de verantwoording om bij te dragen aan een oplossing van dit probleem. Anderzijds hebben we als gemeente al grote problemen om onze eigen inwoners aan een huis te helpen. Wij introduceren de “statushouder norm“. Deze norm geeft de verhouding weer tussen het… Continue reading Opvang van Statushouders

Published
Categorized as Featured

Kernen en behoud van eigen identiteit

Isolated Dutch city sign of Heusden, located in Asten, Peel, Noord-Brabant. Place name sign from the Netherlands on white background.

Heusden Verbindt staat 100% achter de eigen identiteit van de verschillende kernen. En ook zijn we trots op de culturele, sport en maatschappelijke activiteiten, die in stand worden gehouden door talloze vrijwilligers. De kernen beschikken over een “buurthuis” waar mensen samenkomen. En daarnaast een signaleringsfunctie hebben voor maatschappelijke uitdagingen richting de gemeente en gemeenteraad. Ook… Continue reading Kernen en behoud van eigen identiteit

Published
Categorized as Featured

Financiën

businessman putting coin on the piggybank and paper family on table, donation, saving, charity, family finance plan concept, fundraising, superannuation, investment, financial crisis concept.

De gemeente Heusden heeft een relatief goede spaarpot op het eerste oog. We willen dat het geld eerst besteed wordt aan de leefbaarheid van de burgers. En er is ook nog een grote inhaalslag op het enorme achterstallig onderhoud van wegen en trottoirs. Het leefklimaat moet omhoog door te investeren aan goede sportfaciliteiten en groen.… Continue reading Financiën

Published
Categorized as Featured

Economie en Centrum

hand holding coins to stack and growth plant step. concept saving money finance accounting

Leegstand in Drunen aanpakken In Drunen zien we steeds meer winkels leeg staan. Dat is jammer. Een succesvol centrum begint met een goed herkenbare positionering. Bijvoorbeeld een Boodschappen- of een gezellig winkelcentrum. Daarom willen we Drunen positioneren als een “gezellig winkelcentrum” waar het levensvatbaar is voor kleinere winkels, bars en restaurants. Dit houdt ook in… Continue reading Economie en Centrum

Published
Categorized as Featured