Hoe Lokale Gemeenschappen en €1 Deposit Casino’s Samenwerken voor Duurzame Ontwikkeling

Hoe Lokale Gemeenschappen en €1 Deposit Casino’s Samenwerken voor Duurzame Ontwikkeling In een wereld waar de lokale gemeenschappen streven naar duurzaamheid en economische zelfstandigheid, zien we een interessante synergie ontstaan tussen lokale initiatieven en de online gokindustrie, met name door de introductie van €1 deposit casino’s. Dit concept biedt niet alleen een laagdrempelige introductie tot… Continue reading Hoe Lokale Gemeenschappen en €1 Deposit Casino’s Samenwerken voor Duurzame Ontwikkeling

“VLIEDBERG DUURZAAM” Burgerberaad

HOE GEVEN WIJ DE VLIEDBERG EEN DUURZAME TOEKOMST In opdracht van de gemeente Heusden wordt het G1000 Burgerberaad georganiseerd door de stichting G1000.nu In dit Burgerberaad gaan de inwoners van de wijk Vliedberg, aangevuld met ambtenaren, politici, werkgevers, professionals met elkaar in gesprek. De Gemeente Heusden wil de inwoners betrekken bij de energietransitie omdat de… Continue reading “VLIEDBERG DUURZAAM” Burgerberaad

MER heeft nimmer het verkeersmodel ingezien

Heusden Verbindt heeft na een jaar van diepgaand onderzoek moeten vaststellen dat de GOL documenten eenzijdig zijn opgesteld en nimmer objectief zijn beoordeeld. Dit is een ronduit schrikbarende conclusie. Deze conclusie is gerechtvaardigd nu is vast komen te staan dat GOL nooit het verkeersmodel beschikbaar gesteld en/of de onafhankelijke commissie die GOL zou moeten beoordelen… Continue reading MER heeft nimmer het verkeersmodel ingezien

GOL oplossingrichting

Aan ons is de vraag gesteld waarom we zo tegen GOL zijn Allereerst hebben we nog nooit gezegd dat we tegen alles wat GOL is zijn. We zijn tegen GOL op die plaatsen waar veel verkeer direct in de woonwijken wordt geïnjecteerd en we zijn tegen het feit dat er een gigantische hoeveelheid (vracht)auto’s door… Continue reading GOL oplossingrichting

Verenigingen

Het verenigingsleven EN de vrijwilligers is het meest belangrijke van een gemeenschap. Deze verenigingen worstelen vaak met complexe vraagstukken zoals hoe houden we voldoende leden, Hoe kunnen we met niet al teveel kosten een ruimte krijgen. Heusden Verbindt heeft in navolging van BBB waar we mee verbonden zijn dan ook de volgende visie : Onze… Continue reading Verenigingen

Partij programma Heusden Verbindt

Download hier het volledige programma in PDF formaat Heusden verbindt presenteert hierbij zijn verkiezingsprogramma. Na onze mening een ambitieus, innoverend en onderscheidend programma. Een programma waar de gemeente Heusden behoefte aan heeft. Enkele speerpunten We zeggen NEE tegen de verkeersexplosie als gevolg van Gol. Opdelen in kleine overzienbare projecten. We introduceren de “Groene Vallei”. In… Continue reading Partij programma Heusden Verbindt

Speel- en Vitaliteitspleinen

Speel- en Vitaliteitsplein Heusden Verbindt introduceert het  “Speel- en Vitaliteitsplein” concept. Onze gemeente heeft  op een aantal plaatsen speeltuinen. Deze willen we graag aanpassen naar een Speel- en Vitaliteitsplein. Daarmee geven we invulling aan de doelstellingen van oa. Gezondheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Jeugd- en Ouderenbeleid. Wat is een Speel- en Vitaliteitsplein? Dit zijn aangepaste of… Continue reading Speel- en Vitaliteitspleinen

Wat is GOL

Gol staat voor Gebieds Ontwikkeling Langstraat. Dit is een provinciaal project van meer dan 100 miljoen euro. Heusden betaalt daar ongeveer 27% aan mee. GOL sluit de op- en afritten bij Nieuwkijk en verlegd deze in de nabijheid van de Kennedy Brug. Ook wordt de afslag bij Jatapasu gesloten en verlegd naar de 1e afslag… Continue reading Wat is GOL

GOL Achtergrond informatie

GOL staat voor “GebiedsOntwikkeling Langstraat”. Het beoogt een betere doorstroming van de A59 en minder verkeer in de dorpskernen. Beide worden doelen niet gehaald. Heusden betaalt een enorme prijs voor de groei van Waalwijk en Den Bosch. Men wil in feite de “Heusdenaar” snel van de A59 af. De op- en afritten bij Nieuwkuijk en… Continue reading GOL Achtergrond informatie

Groene Vallei

Waar staat de Gemeente Heusden precies? Het regionaal akkoord “Regionaal Energie en- Klimaat Strategie” is het huidige vertrekpunt. In deze strategie wordt uit de doeken gedaan hoe we omgaan met kansen die de huidige technologie ons biedt. Er is afgesproken in de regio waar Heusden toe behoort om deze regio als 1 grote gemeente te… Continue reading Groene Vallei