MER heeft nimmer het verkeersmodel ingezien

MER heeft nimmer het verkeersmodel ingezien

Heusden Verbindt heeft na een jaar van diepgaand onderzoek moeten vaststellen dat de GOL documenten eenzijdig zijn opgesteld en nimmer objectief zijn beoordeeld. Dit is een ronduit schrikbarende conclusie. Deze conclusie is gerechtvaardigd nu is vast komen te staan dat GOL nooit het verkeersmodel beschikbaar gesteld en/of de onafhankelijke commissie die GOL zou moeten beoordelen heeft nimmer er na gevraagd. Daarmee komt vast te staan dat alle onderliggende Documenten eenzijdig zijn opgesteld door het Project GOL.
De aanleiding voor Heusden Verbindt om verder te kijken was de onlogische verhoudingen tussen het een en ander. Bijv. daar waar veel meer verkeer als gevolg van GOL zou gaan komen, wordt de uitstoot en geluid minder. Dat is onlogisch en onverklaarbaar.  Daarom hebben we besloten om diverse documenten alvast openbaar te maken.  Deze documenten zijn ook al gezonden naar de Griffie in Heusden. Mocht Heusden Verbindt 1 zetel krijgen in de raad, zullen we direct reageren op dit stuk en inbrengen bij de eerst komende mogelijkheid.
– Een persbericht dat duidelijk maakt dat de advies Commissie Mer nooit inzicht heeft gehad in de Verkeersmodellen van GOL.  persbericht heusden verbindt GOL
– Een antwoord op ons WOB Verzoek waarbij duidelijk wordt dat MER inderdaad nooit de beschikking heeft gehad over dit verkeersmodel wobverzoek-mer
– Een brief met beantwoording waar duidelijk wordt dat de MER Commissie normaals via een specialist aangeeft dat het Verkeersmodel nog eens bekeken hebben. brief-mer
Hoe er ook naar de wereld wordt gekeken. Iets klopt er niet. Dit is een 130 miljoen kostend project wat al snel tot vele miljoenen zal oplopen. Leefbaarheid en Natuur wordt op een grove manier geweld aangedaan. Na nu blijkt enkel op niet gevalideerde gegevens en op een zienswijze komend van 1 kant. Hoe kan de MER Commissie in hemelsnaam een positief advies hebben gegeven is dan direct de vraag en hoe kan het GOL project zo spelen met belangen van Burgers, Natuur en Financiën?
Heusden Verbindt heeft al veel vaker aandacht gevraagd voor de onduidelijkheid. Feit is dat op diverse plaatsen een aanzienlijke toename is van verkeer terwijl geluid en uitstoot zou afnemen. We willen hier de onderste steen boven hebben.