GOL Achtergrond informatie

GOL Achtergrond informatie

GOL staat voor “GebiedsOntwikkeling Langstraat”. Het beoogt een betere doorstroming van de A59 en minder verkeer in de dorpskernen. Beide worden doelen niet gehaald. Heusden betaalt een enorme prijs voor de groei van Waalwijk en Den Bosch. Men wil in feite de “Heusdenaar” snel van de A59 af. De op- en afritten bij Nieuwkuijk en Vlijmen gaan dicht. 2 nieuwe komen ervoor in de plaats, Bij de Vliedberg nabij de Kennedy Brug en langs het Engelenmeer aansluitend op de Vijfhoevenlaan. Dit gaat een verkeersexplosie door tal van woonwijken in Vlijmen opleveren. Een directe aanval op Veiligheid, Uitstoot en Leefbaarheid.

GOL moet Stoppen!!

Het is ons doel dat GOL met onmiddellijke ingang moet stoppen. Het heeft de gemeenschap al vele miljoenen gekost. En intussen al de nodige extra onvoorziene uitgaven bijvoorbeeld wachtgelden van de aannemers. Er is nog geen schop de grond ingegaan en er zijn al overschrijdingen gemeld van budget. GOL lost veel te weinig op. GOL moet stoppen en worden verdeeld over kleinere projecten. Wat voor Drunen goed is, hoeft niet goed te zijn voor Vlijmen.

GOL lost voor Vlijmen niets op, het zorgt voor veel verkeer extra door de kernen. We stellen dan ook onomwonden, dat de politieke partijen die beweren “verkeer uit de kernen” onzin verkopen en niet worden gehinderd door enige kennis. Dit kunnen wij uiteraard onderbouwen en hierover willen we graag in debat.  Helaas is daar het afgelopen jaar geen gehoor aan gegeven.

Het  natura 2000 gebied zal hier veel onder leiden. De auto’s razen op letterlijk enkele meters van dit prachtige natuurgebied, dat vele miljoenen heeft gekost.  Daarnaast zal GOL leiden tot een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen (dus leegstand winkels) in Vlijmen (eigen GOL-cijfers).  In Vlijmen alleen al leidt dit tot 10 duizenden extra kilometers !!!!! in de kernen.

GOL kan niet los worden gezien van het lokale mobiliteitsplan

GOL kan niet los worden gezien van het lokaal mobiliteitsplan. Dit plan goede uitgangspunten maar conflicteert volledig met de gevolgen van GOL. De gemeenteraad kijkt massaal de andere kant op. GOL maakt Heusden niet veiliger, GOL lost geen verkeersprobleem op in het centrum van Vlijmen. Het zorgt voor meer problemen over een groot gebied.

Wat voor problemen?

Allereerst vanuit de Vliedberg bij de Kennedybrug. Hier komt een gigantische hoeveelheid vracht- en normale auto’s overheen. Per dag wel 10.000!!!! Dit geeft gigantische complicaties op de volgende kruising. Op deze kruising wordt gedacht aan een 1 richtingsweg, waardoor 10-tallen ouderen de dupe zijn. Zij wonen op slechts 20 a 30 meter van deze kruising. En ook op slechts enkele meters van mensen die met een verstandelijke beperking.

Problemen in Vlijmen Centrum

Vlijmen centrum is een ‘boodschappen centrum’, mensen willen de auto dicht bij de winkel parkeren. Door het alsmaar autoluw maken en een complexe infrastructuur te implementeren zijn veel extra kilometers noodzakelijk. Dit werkt  leegstand in de hand. De kans bestaat dat inwoners op de Helftheuvel gaan shoppen. Of stelt u zich voor dat u vanuit de grasse boodschappen gaat doen bij de supermarkt. U moet letterlijk 2 kilometer omrijden om naar huis te gaan in verband met de eenrichting structuur.

Problemen in de woonwijken

Hoewel veel partijen roepen om het hardst dat ze verkeer uit de kernen willen, kan onomwonden worden gesteld dat wanneer ze kiezen voor GOL in zijn huidige vorm, ze niet de waarheid vertellen.

Als bij de Vijfhoevenlaan de ingang wordt gelegd voor het verkeer komend vanuit Den Bosch en bij de Kennedybrug voor het verkeer uit Waalwijk ontstaat er een “Noord – Zuid” verbinding. En zo een snelweg midden door Vlijmen met duizenden auto’s en honderden vrachtwagens per dag. De oplossing eenrichtingsverkeer met als gevolg duizenden extra auto’s door de wijken Vlaemsche hoeve, Groen van Prinstererlaan, Leeuwenhoeklaan, Verdilaan, Mommersteeg, Achterstraat, Heistraat en vele straten meer.

Veiligheid

Met GOL en het mobiliteitsplan komen er meer eenrichtingswegen. Dit heeft als gevolg een massale herstructurering van routes van vracht- en gewoon verkeer. In mooie rustige woonwijken waar nu kinderen op straat spelen en senioren fietsen, is dat niet meer veilig. En leidt dit tot verkeersslachtoffers.  Het vrachtverkeer rijdt door veel te smalle straten en woonwijken. Wie kent de vrachtwagens van Gubbels niet? Die komen uit Helvoirt en in de nieuwe structuur kunnen die voor de Kennedy brug afslaan de snelweg op. Dat is mooi zult u zeggen, maar wat wordt vergeten dat deze vrachtwagens ook ‘s avonds terugkomen. De route is dan via de afslag engelen, over de vijfhoevenlaan via de Mommersteeg over het plein richting Helvoirt. Van dit type vrachtverkeer zijn er honderden per dag (cijfers van gemeente zelf).

Ook bij de Kennedy brug ontstaan levensgevaarlijke situatie. Bij een toename van het  verkeer zal het  nog gevaarlijker worden.

Veel partijen zullen er mee pronken dat ze in 2018 al mitigerende maatregelen hebben voorgesteld. Echter deze maatregelen kunnen en zullen niet worden genomen omdat Rijks Waterstaat niet voornemens is om deze aan te pakken. Alternatieven plannen zoals fiets/ wandel bruggen kunnen ook naar het rijk der fabelen worden verwezen (hoewel als plan we zeker niet tegen zijn) omdat deze domweg niet realistisch zijn.

Uitstoot

Met GOL 20.000 extra kilometers per jaar. Extra uitstoot in een gemeente die “klimaat” en “CO2 neutraal” wil zijn. Hoe wordt dit gecompenseerd?

Veel partijen schreeuwen van de daken “klimaat” en “CO2 neutraal” maar met het accorderen van GOL, kiezen ze ook voor heel veel meer uitstoot. Immers tot wel 20.000!!! extra kilometers worden extra gereden. Wat deze partijen oplossen met klimaat wordt weer weggegeven met het akkoord van GOL. De 10 duizenden extra kilometers vloeien onder andere voort de extra lange rijwegen die het vracht- en autoverkeer moet afleggen door de voorkeursvarianten van de gemeenten. Extra kilometers leidt tot extra uitstoot.

30 Km Zones en verkeer chaos

De laatste tijd hebben veel partijen hun voorkeur voor 30km zones afgesproken. Daar is uiteraard niets mis mee, maar als we een optelsom maken van de enorme toename van verkeer door GOL en laten we ook niet vergeten de duizenden huizen die we allemaal voor ogen hebben, ontstaat er een situatie dat Heusden helemaal vastloopt qua verkeer. U kunt zich voorstellen als er 20.000 extra kilometers extra wordt gereden met een snelheid van 30km per uur zijn dat al stiekem al heel wat uurtjes verkeer op de weg.

Wat dan wel?

Gol moet stoppen. Ons voorstel is: Een echte rondweg met inprikkers.