GOL oplossingrichting

GOL oplossingrichting

Aan ons is de vraag gesteld waarom we zo tegen GOL zijn

Allereerst hebben we nog nooit gezegd dat we tegen alles wat GOL is zijn. We zijn tegen GOL op die plaatsen waar veel verkeer direct in de woonwijken wordt geïnjecteerd en we zijn tegen het feit dat er een gigantische hoeveelheid (vracht)auto’s door de woonwijken wordt gestuurd. Ook hebben we moeite met de programma’s van diverse partijen die doen voorkomen alsof ze de woonwijken ontlasten. Dat is domweg niet zo, niet omdat we dat denken, maar omdat de cijfers dat laten zien. Verkeer in de woonwijken neemt explosief toe, soms wel met 600% (van 500 naar 3000). Op 2 plaatsen neemt het significant af, de akker en Wolput oost. Verder zijn de verkeerswinsten erg marginaal.

Diegenen die de partij Heusden Verbindt al wat langer kennen weten dat we ook altijd met een oplossingsrichting komen. Zo ook met onze visie mbt. GOL. We merken op dat GOL meer omvat dat alleen verkeer, het omvat ook bijv. Wateropvang en Natuur. Denk bijv. aan ecoducten. Op deze pagina spreken we voor nu alleen over verkeer.

Wat laten we zien.

Omdat GOL in werkelijkheid een enorme omvang heeft beperken we ons nu hier alleen tot de verkeer situatie in Vlijmen omdat we daar veel vragen over krijgen. Allereerst moeten we ons goed realiseren dat we vandaag een probleem noemen het maar de vraag is of het een probleem is. Klopt het is druk op de akker voor het ontsluiten van verkeer. Maar, stel, dat je het centrum ook zou verleggen dichter bij de woonwijken is het maar de vraag of het nog een probleem is. Maar goed, dat gaat voor nu te ver. Verder moeten we erop wijzen dat onze oplossingsrichting niet nieuw is en al diverse keren gecommuniceerd.

We gaan hier in op het doorborduren op enkele elementen van GOL. Hoewel we niet VOOR GOL zijn en ook, indien GOL niet doorgaat we veel betere ideeën hebben.

Omdat we op dit moment niet zomaar alle middelen hebben om heel uitgebreid eea. te bespreken geven we hier in 2 filmpjes een weergave van het probleem. DEZE PAGINA STAAT WELISWAAR ONLINE MAAR NIET GEPROMOOT VANWEGE DE SUMMIERE UITLEG EN KWALITEIT VAN DE FILMS. Het bevat niets geheims maar eigenlijk is het niet “openbaar waardig”. Echter omdat we vinden dat we voor de verkiezingen transparant en open moeten zijn hebben we wel gemeend eea. hier te plaatsen.

 

In film 1 geven we inzicht in de situatie en de problemen die we zien (het probleem).

 

In film 2 geven we inzicht hoe wij aan een oplossingsrichting denken hoe die zou moeten zijn. We realiseren ons dat er in het verleden wat onderzoek is gedaan naar een turbo rotonde en de verwerking ervan. Maar we zijn er 100% van overtuigd (naar raadplegen van 3 !!! verkeerskundige met ruime ervaring) dat de uitkomst buitengewoon discutabel en ook is in de GOL stukken terug te vinden dat er zeer weinig verschil heeft gezeten in de beslisdocumenten om de afslag wel of niet te verleggen.