Agrarisch gebied land- en tuinbouw

Agrarisch gebied land- en tuinbouw

De agrariërs in Heusden zijn ontzettend belangrijk. Wie is er niet zijn loopbaan begonnen in de jeugd bij een tuinder in de regio? Agrariërs zijn van belang voor de lokale economie als werkgever. En ze borgen onze voedselketen. Tuinders en boeren hebben veel uitdagingen: milieuwetgeving, grote investeringen en (onterechte) weerstand vanuit de samenleving.

Huisvesting op eigen erf
Wij staan voor huisvesting op eigen erf. Dit gaat gepaard met investeringen en vergunningen. Wij als Heusden Verbindt pleiten voor een duidelijke en gemakkelijke regelgeving.

Heusden heeft een sterke landbouw- en tuinbouwsector. Er zijn al veel investeringen gedaan in een duurzame bedrijfsvoering. Veel bedrijven zijn al overgestapt op een groene energievoorziening. Wij als Heusden Verbindt denken hierin mee. Bijvoorbeeld ondersteuning en advies voor onderzoek naar hergebruik van warmte- en  broeigassen.

Lange termijnbeleid, geen zigzagbeleid.

Veel boeren en tuinders hebben problemen met het zigzagbeleid. Niet altijd kan een gemeente hier iets aan doen, vanuit gemeentelijk perspectief willen we in ieder geval een stabiel beleid daar waar mogelijk. De gemeente moet een betrouwbare partner zijn.

We zullen zien dat in de komende jaren sommige agrariërs willen stoppen, maar er zullen ook veel zijn die willen doorgroeien. We willen daar ondersteunend in zijn. We kunnen niet genoeg benadrukken dat deze sector keihard nodig is voor voeding. We beseffen ons dondersgoed dat het soms gepaard zal gaan met lastige vraagstukken, niet alles kan helemaal “vergroend” worden.

Verbinding boeren en burgers

We willen gebruik maken van de corona subsidieregeling, die bij de gemeente Heusden bestaat. Het faciliteren van een goede en gezonde levensstijl begint op jonge leeftijd. We maken de verbinding tussen de agrariër, de jeugd en de inwoners van Heusden. We willen “schoolbezoeken” organiseren van klassen naar de boeren en tuinders. Zo ziet onze jeugd ook daadwerkelijk, hoe ons voedsel groeit of graast. We geloven dat de boeren en tuinders inspirerend kunnen zijn naar burgers en andere organisaties.

Alternatieven inkomstenbronnen

We staan open voor de plannen van boeren die een alternatieve inkomstenbron willen genereren. Bijvoorbeeld boerderijcampings op het erf of duurzame en kringloop landbouw.

Duurzaam energie

Een andere uitdaging is de agrariër, die wil investeren in energie maar wordt beperkt omdat het energienet niet voldoende capaciteit heeft. Uit onderzoek blijkt dat er veel capaciteit is gereserveerd voor windmolens. Dit is natuurlijk te gek voor woorden! Grote energiemaatschappijen belemmeren de investeringen van onze eigen lokale agrariërs. Heusden Verbindt wil duidelijkheid, hoe dit precies zit.