Wonen

Wonen

Heusden, het groene hart van Brabant. Met de Drunense duinen en het mooie pittoreske plaatsje Heusden aan de Maas. Het is goed toeven in Heusden, of misschien was het goed toeven.

De huidige coalitie heeft zich jaren verschuild achter GOL (Gebieds Ontwikkeling Langstraat). Hiermee heeft de gemeente de grootgrondbezitters en projectontwikkelaars volledig in de kaart gespeeld. Immers de grondprijzen schieten omhoog en er is nauwelijks personeel te krijgen. Hoe langer wachten hoe duurder, en dus ook hoe hoger de opbrengsten, voor deze partijen. Wij vinden het van groot belang dat senioren en jongeren in Heusden kunnen blijven wonen.

Betaalbaar bouwen & wonen Ontkoppel de stenen van de grond

Betaalbaar wonen kan voor de jeugd door de grond los te koppelen van stenen. De zogenaamdeerfpacht constructie. De gemeente blijft eigenaar van de grond en biedt een langdurig contract aan. Uiteraard zou deze grond na verloop van tijd ook gekocht moeten kunnen worden wanneer de portemonnee dit toelaat. Deze mogelijkheden bieden we aan de mensen onder een bepaalde leeftijd die al enkele jaren, bijv. 5 jaar in Heusden wonen en tot een bepaalde leeftijd.

Bouwen

Wij willen dat er voor elke portemonnee een huis of appartement gebouwd kan worden. We begrijpen dat dit soms betekent dat we de hoogte in zullen moeten om eea. betaalbaar te houden.  Een juiste mix van bouwen is belangrijk om onze inwoners duurzaam een prettige woongebied aan te kunnen bieden. We willen dat er gestart wordt met bouwen. Stoppen met verschuilen achter de GOL plannen. Dit is helemaal niet nodig.

Lees meer over het Heusden Verbindt principe