Vliedberg

Vliedberg

We kunnen stellen dat de politiek de Vliedberg “links” heeft laten liggen. Wij vinden dat  onterecht omdat de Vliedberg een buurt is met mogelijkheden en kansen.

Om deze reden is binnen de partij Heusden Verbindt gezocht naar een “Vliedberg-specialist”. Dit is ook in het belang van Heusden en meer specifiek “Vlijmen”. De Vliedberg is gelegen aan een schitterend Natura 2000 gebied; het Vlijmens Ven.  Aan dat natuurgebied ligt “sportpark de Hoge Heide”, met tal van mogelijkheden om het centrale sportcentrum van Vlijmen te worden. Op dit sportpark liggen de fantastische Tennis-, Tafeltennis-, Voetbal- en Hockeyvelden, Indoor sportaccommodatie, Bowlingbanen en een supermodern Fitnesscentrum.

Achterstallig onderhoud

De Vliedberg heeft te maken met fors achterstallig onderhoud. Wij vinden dat over de gehele gemeente sowieso eerst de boel op orde gemaakt moet worden. Dit is een forse financiële uitdaging. Echter als we de aanpassingen van GOL ten voordele van Waalwijk, den Bosch niet doorvoeren kan de gemeente onmiddellijk starten met het achterstallig onderhoud. Waarbij de Vliedberg een hoge prioriteit moet krijgen. Het is gemeente onwaardig om de boel zo te laten versloffen. Bijvoorbeeld De Jonkheer de la Courtstraat en de Oranjelaan hebben structureel last van allerlei wateroverlast problemen, o.a. door achterstallig onderhoud aan het riool.

Het braakliggend terrein bij sportpark de hoge heide transformeren naar een Speel- en Vitaliteitsplein

Gezondheid, Leefbaarheid, Sport allemaal woorden die worden gebruikt door vrijwel elke partij. Ook door ons. Wij willen invulling geven aan de introductie van de “Speel- en Vitaliteitspleinen“. We willen dit concept implementeren op het braakliggend terrein.

Het centrale sportpark “De Hoge Heide”

De komende jaren wordt in Vlijmen fors gebouwd. Daarmee zal er ook een groeiende  behoefte ontstaan aan voldoende sport mogelijkheden. Sportpark de Hoge heide biedt de mogelijkheid om uit te groeien tot een modern sportcentrum. Door modernisering van het sportpark spelen we in op de ze toekomstige ontwikkelingen

Buurthuis “De Mand”

In het sociale domein biedt de Vliedberg een fantastisch buurthuis genaamd “de Mand”. Om dit buurthuis optimaal invulling te geven aan mogelijkheden is door de alsmaar inperkende of niet groeiende capaciteit aan mankracht niet mogelijk. Dit laatste is overigens een aspect waarvan Heusden Verbindt de mening is toegedaan dat over de gehele gemeente aanzienlijk meer aandacht behoeft voor de buurthuizen.  Niet alleen lokale problemen kunnen vanuit deze locatie prima worden opgelost maar biedt aan haar inwoners ruimte om gezellige middagen avonden te organiseren, Denk hierbij ook aan dat kopje koffie wat ‘s morgens genuttigd kan worden. Met dit soort  initiatieven kunnen de eenzame uurtjes worden verminderd.

Windmolens 

Het schitterende Natura 2000 gebied “het Vlijmens Ven” dat tegen de Vliedberg situeert, is aangewezen als een gebied waar mogelijk gigantische windmolens worden geïnstalleerd, dit op slechts een paar honderd meter van de Vliedberg.

Groenvoorzieningen

De weinige stukjes groen die de Vliedberg nog herbergt worden volgebouwd of staan in de planning om te worden volgebouwd. Het weggehaalde groen wordt volgens de wetgeving herplant maar helaas niet in de wijk zelf. Heusden Verbindt staat voor het behouden van groen op de vliedberg.