Economie en Centrum

Economie en Centrum

Leegstand in Drunen aanpakken

In Drunen zien we steeds meer winkels leeg staan. Dat is jammer. Een succesvol centrum begint met een goed herkenbare positionering. Bijvoorbeeld een Boodschappen- of een gezellig winkelcentrum. Daarom willen we Drunen positioneren als een “gezellig winkelcentrum” waar het levensvatbaar is voor kleinere winkels, bars en restaurants. Dit houdt ook in dat het auto arm of zelfs autoloos moet zijn met voldoende parkeergelegenheid aan de rand van dit centrum. Ook willen we dat het mogelijk moet zijn om boven de winkels appartementen te vestigen en het oude gemeentehuis van Drunen zou gedeeltelijk omgevormd kunnen worden tot een gebouw waar enkele appartementen beschikbaar zijn. Dit maakt het centrum ook direct levendiger. Uiteraard willen we dit gepaard laten gaan met de nodige groenvoorzieningen.

Vlijmen

Vlijmen is een andere situatie. Vlijmen is een echt boodschappen centrum. De verkeersplannen van de gemeente zullen een bijdrage leveren aan de leegstand in Vlijmen. Immers, bij een boodschappen centrum, hoort ook autoverkeer. Het winkelend publiek in een boodschappen centrum wil de auto zo dicht mogelijk bij de winkel parkeren. Door de verkeersplannen die zijn voorgesteld ontstaat een complexe verkeerssituatie waardoor het winkelend publiek extra kilometers zal moeten omrijden om bij de winkels te komen. Dit zal uiteindelijk leiden tot leegstand. Niet veel mensen zullen kilometers omrijden voor wat kleinere boodschappen.

Uit de cijfers van GOL blijkt dat GOL meer arbeidsplaatsen oplevert op het industrieterrein en arbeidsplaatsen verminderd in de kernen. Dit vinden wij een slecht ontwikkeling. Temeer we verwachten dat in de komend jaren veel extra gebouwd gaat worden en dus de behoefte aan winkels zal toenemen.

ZZP

Steeds meer ZZP’ers hebben de behoefte aan kleinschalige en flexibele kantoorruimtes. Dit willen we zeker faciliteren. Dit is goed voor de lokale economie, uiteraard is dit aan de marktpartijen, maar de gemeente kan hier een positieve impuls aan geven.

Openbaar vervoer

Hoewel we begrijpen dat een gemeente maar beperkte invloed heeft op het openbaar vervoer willen we dat het openbaar vervoer beter aansluit bij ons industrieterreinen. Dit geeft voordelen voor de bedrijven en voorkomt ook veel verkeer.

Lokale producten ondersteunen

We ondersteunen het principe van lokale producten. Heusden moet meer oog hebben voor de lokale ondernemers.

Heusden moet interessant blijven als vestiging locatie

Op industrieterreinen willen we voornamelijk schone industrie. In de regio is een overvloed aan logistieke bedrijven. We willen graag inzetten op bedrijven die voorzien in een groei van arbeidsplaatsen per m2, geen grote logistieke bedrijven, maar werkgelegenheid.