Financiën

Financiën

De gemeente Heusden heeft een relatief goede spaarpot op het eerste oog. We willen dat het geld eerst besteed wordt aan de leefbaarheid van de burgers. En er is ook nog een grote inhaalslag op het enorme achterstallig onderhoud van wegen en trottoirs.

Het leefklimaat moet omhoog door te investeren aan goede sportfaciliteiten en groen. We willen niet dat het geld aan grote projecten wordt uitgegeven zoals GOL en een betere doorstroming van de A59.  We beseffen dat we als gemeente samenleven en werken met onze buurgemeenten. Maar we kunnen niet het afvoerputje zijn van de regio.

Kortom de gemeentelijke financiën moeten aangewend worden om eerst het eigen “huis op orde” te krijgen.