GOL & Mobiliteit

GOL & Mobiliteit

Gol (Gebieds Ontwikkeling Langstraat)  in combinatie met het lokaal mobiliteitsplan veroorzaakt een verkeersexplosie in Heusden, die bij tal van dorpskernen voelbaar zal zijn. Met name Vlijmen is hier de dupe van.  Alle plannen van andere partijen ten spijt. Het verkeer kan alleen uit de kernen als er een goede rondweg wordt gemaakt met tal van inprikkers. En een verbreding van de A59  om de verkeersstromen beheersbaar te maken.

Enkele 10 duizenden kilometers worden extra gereden in de diverse kernen als GOL en het mobiliteitsplan doorgaat. Dit gaat ten koste van de verkeersveiligheid, Uitstoot en doorstroming. Ook de veiligheid van omwonenden en hun kinderen kunnen op geen enkele wijze meer worden gegarandeerd. Het vrachtverkeer door de kernen neemt enorm toe tot wel honderden vrachtauto bewegingen per dag.

Door het verleggen van de afritten ontstaat er ook een directe impact op natuur en historische cultuurgoed van Heusden. Dit alles om de weg vrij te maken voor het door ontwikkelen van grote industrieterrein in o.a. Waalwijk.

Er zijn al miljoenen uitgegeven en nog geen schop de grond in gegaan. Onder het mom van risicobeheersing zijn enorme bedragen betaald aan “wachtgeldregelingen” voor de aannemer. En Rijkswaterstaat is niet voornemens om de Kennedy Brug veilig te maken. Wij willen voorkomen dat een groot gedeelte van de gemeente Heusden decennialang gebukt gaat onder gigantische verkeers- en geldproblemen.

Klik hier voor meer achtergrond informatie