Opvang van Statushouders

Opvang van Statushouders

Opvang van statushouders is per definitie in Nederland een discussiepunt. Enerzijds voelen we de verantwoording om bij te dragen aan een oplossing van dit probleem. Anderzijds hebben we als gemeente al grote problemen om onze eigen inwoners aan een huis te helpen. Wij introduceren de “statushouder norm“. Deze norm geeft de verhouding weer tussen het beschikbaar komen van huurwoningen en de opvang van statushouders.

We willen hiermee transparantie bereiken. En duidelijkheid voor de mensen die een huurhuis zoeken. We willen voorkomen dat mensen uit Heusden, die al jaren op een wachtlijst staan, zonder opgaaf van reden worden gepasseerd.