Gemeentelijke dienstverlening & Participatie mogelijkheden

Gemeentelijke dienstverlening & Participatie mogelijkheden

Waarheidsindicatoren

We kennen het vrijwel allemaal, de beloftes van de wethouder en/of gemeente. Na verloop van tijd blijken die niet te zijn nagekomen. Dat moet inzichtelijk zijn. Dit willen we bereiken door waarheidsindicatoren.  De waarheidsindicatoren die willen introduceren worden vooraf vastgesteld en op het afgesproken “realtime” moment besproken. Bijvoorbeeld als u wordt beloofd dat voor de zomer er “iets gerealiseerd wordt” wordt daar een waarheidsindicator opgezet voor het moment van belofte. Deze worden transparant, zodat u deze zelf ook kunt zien, gepresenteerd en gecontroleerd. Hiermee wordt ook een betere invulling gegeven aan de kerntaak van de gemeenteraad.

De inwoners praten mee

Een van de effecten van de nieuwe omgevingswet die in 2022 zal worden ingevoerd is het mee participeren in de ontwikkelingen in uw directe omgeving. Dit juichen we als Heusden Verbindt ook toe. Immers wie weet beter wat er speelt in uw buurt? Een van de invullingen is het uitdaag recht. Als u denkt het beter en goedkoper de diensten te kunnen leveren kunt u de gemeente uitdagen die zal daarin faciliterend zijn.

Schoon Schip Agenda

Naast de “waarheidsindicatoren” introduceren we ook een schoon schip agenda. Onze partij is opgericht omdat we veel tegen een muur zijn aangelopen bij het gemeentehuis. Dit varieert van het niet beantwoorden van reële vragen, het uit de lucht laten vallen van plannen of bijv. het weg bagatelliseren van inspraak. Wij willen dat dit echt anders gaat. Een overheid is er voor de burger en niet andersom.

Wat willen we concreet bereiken met de schoon schip agenda?

  • We willen een betere structuur voor inspraak. Op dit moment is inspraak vaak een formaliteit. Burgers spenderen veel tijd aan inspraak en niet zeldzaam legt een gemeente dit naast zich neer zonder ook maar enige terugkoppeling. Dat moet anders vinden wij. Dit moet zichtbaarder en beter beargumenteerd. Wat ons betreft sluit de inspraak af met een bijeenkomst tussen de gemeente en de inwoners die inspraak leverde.  Als we als gemeente willen dat burgers participeren, moet het ook participeren zijn, en geen “schijn participatie”
  • Daadwerkelijk invulling geven aan de “Right to Challenge”. Inwoners moeten, wanneer ze dat willen, zelf kunnen organiseren, regelen wat voor hun wijk het beste is.
  • Heusden heeft tal van “Mogelijk Makers” in dienst. Het wordt tijd dat dit beter wordt gecoördineerd. Bijv. een mogelijk maker is centraal aanspreekpunt voor een wijk of een gebied. Inwoners moeten een mogelijk maker direct, in persoon kunnen spreken en hun zorgen, kunnen ideeën uiten.
  • We introduceren een agenda voor de “interne organisatie van de gemeente” die aanzienlijk meer faciliterend, en ondersteunend moet zijn aan de inwoners.  Een gemeente is ondersteunend aan de inwoners en niet andersom. Een goede meetbare en veel transparantere gemeentelijke organisatie is daarom noodzakelijk.

Achtergrond onze visie op digitalisering