Natuur

Natuur

In de gemeente Heusden zijn maar liefst 19 natuurgebieden. De diversiteit is enorm. En daar mogen we als gemeenschap met recht trots op zijn. In de afgelopen 2 jaar hebben onze inwoners steeds vaker de weg gevonden naar de prachtige gebieden. Ingegeven door de corona pandemie zijn er veel wandelkilometers gemaakt. De natuur is herontdekt door onze inwoners. Heusden Verbindt staat voor natuurbehoud en natuurontwikkeling. Heusden Verbindt de natuur en de basisscholen. Elk jaar adopteren scholen uit de kernen een bijzondere- plant of diersoort uit 1 van de 19 natuurgebieden, die de gemeente rijk is.

Onze ambities voor de Heusdense natuur:

Scholen uit de kernen adopteren voor een jaar een bijzondere plant- of diersoort
We zijn een groene gemeente, dat moet worden uitgedragen in onze straten en centra. Groen in de wijken en straten van Heusden.
Meer biodiversiteit in Heusden.
Mens en natuur verbinden met  vitaliteit wandelroutes