Digitaliserings Agenda Heusden

Digitaliserings Agenda Heusden

Digitaliserings Agenda Heusden

Heusden is goed op weg met de digitaliseringsagenda. Maar er is nog veel te doen. We willen het goede voorbeeld geven door als Heusden Verbindt een app te introduceren waardoor de inwoners van Heusden meer betrokken wordt. Digitalisering is mooi maar moet wel inclusiviteit beteken voor alle inwoners, dus ook die niet veel ophebben met “computers”. Daarom willen wij

  1. Heusden doorpakt met het digitaliseren van producten en diensten, maar ook open blijft voor zij die er minder handig mee zijn.
  2. Als gevolg van het alsmaar ouder worden van mensen ook rekening houd met deze groep.