Heusden Verbindt woon principe

Heusden Verbindt woon principe

Heusdenaren hebben voorrang volgens het “Heusden Verbindt principe”. 

Het Heusden Verbindt principe is simpel. We willen dat mensen uit Heusden voorrang krijgen bij het kopen van een huis. Wettelijk is dat niet voor 100% mogelijk en zelfs misschien ook niet wenselijk. Maar we denken aan het volgende:

  1. Een Heusdenaar is een persoon die minimaal 5 jaar in Heusden Woont.
  2. Elk jaar meer levert een punt op.
  3. Heusden bestaat uit 10 dorpen en Heusden Vesting met een stadsrecht. Wordt er gebouwd in een bepaald dorp en de betreffende inwoner woont er meer dan 5 jaar, dan kan er 5 punten worden opgeteld.

Bijvoorbeeld
Er komt een woning in Drunen. Een stel wil samen gaan wonen, één van de partners woont in 6 jaar in Drunen en de andere 5 jaar in Herpt.  Dan geldt 1 punt voor de persoon in Drunen, 0 punten voor de persoon in Herpt. We tellen daarbij op de 5 punten omdat de persoon uit Drunen er meer dan 5 jaar woont. Levert een totaal op van 10 punten.