Speel- en Vitaliteitspleinen

Speel- en Vitaliteitsplein Heusden Verbindt introduceert het  “Speel- en Vitaliteitsplein” concept. Onze gemeente heeft  op een aantal plaatsen speeltuinen. Deze willen we graag aanpassen naar een Speel- en Vitaliteitsplein. Daarmee geven we invulling aan de doelstellingen van oa. Gezondheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Jeugd- en Ouderenbeleid. Wat is een Speel- en Vitaliteitsplein? Dit zijn aangepaste of… Continue reading Speel- en Vitaliteitspleinen

Wat is GOL

Gol staat voor Gebieds Ontwikkeling Langstraat. Dit is een provinciaal project van meer dan 100 miljoen euro. Heusden betaalt daar ongeveer 27% aan mee. GOL sluit de op- en afritten bij Nieuwkijk en verlegd deze in de nabijheid van de Kennedy Brug. Ook wordt de afslag bij Jatapasu gesloten en verlegd naar de 1e afslag… Continue reading Wat is GOL

GOL Achtergrond informatie

GOL staat voor “GebiedsOntwikkeling Langstraat”. Het beoogt een betere doorstroming van de A59 en minder verkeer in de dorpskernen. Beide worden doelen niet gehaald. Heusden betaalt een enorme prijs voor de groei van Waalwijk en Den Bosch. Men wil in feite de “Heusdenaar” snel van de A59 af. De op- en afritten bij Nieuwkuijk en… Continue reading GOL Achtergrond informatie

Groene Vallei

Waar staat de Gemeente Heusden precies? Het regionaal akkoord “Regionaal Energie en- Klimaat Strategie” is het huidige vertrekpunt. In deze strategie wordt uit de doeken gedaan hoe we omgaan met kansen die de huidige technologie ons biedt. Er is afgesproken in de regio waar Heusden toe behoort om deze regio als 1 grote gemeente te… Continue reading Groene Vallei

Groene Vallei, klimaat visie

  Thema klimaat en milieu, introductie “Heusden de Groene Vallei” Nationaal staat Klimaat en Milieu op de agenda als absoluut speerpunt. Het is belangrijk dat Heusden de nuance blijft zoeken in de missie op weg naar een CO2 neutrale gemeente. We willen voluit bijdragen aan deze doelstellingen maar gelijktijdig ook voorkomen dat er kortzichtig en… Continue reading Groene Vallei, klimaat visie

Opvang van Statushouders

Opvang van statushouders is per definitie in Nederland een discussiepunt. Enerzijds voelen we de verantwoording om bij te dragen aan een oplossing van dit probleem. Anderzijds hebben we als gemeente al grote problemen om onze eigen inwoners aan een huis te helpen. Wij introduceren de “statushouder norm“. Deze norm geeft de verhouding weer tussen het… Continue reading Opvang van Statushouders

Published
Categorized as Featured

Kernen en behoud van eigen identiteit

Isolated Dutch city sign of Heusden, located in Asten, Peel, Noord-Brabant. Place name sign from the Netherlands on white background.

Heusden Verbindt staat 100% achter de eigen identiteit van de verschillende kernen. En ook zijn we trots op de culturele, sport en maatschappelijke activiteiten, die in stand worden gehouden door talloze vrijwilligers. De kernen beschikken over een “buurthuis” waar mensen samenkomen. En daarnaast een signaleringsfunctie hebben voor maatschappelijke uitdagingen richting de gemeente en gemeenteraad. Ook… Continue reading Kernen en behoud van eigen identiteit

Published
Categorized as Featured

Financiën

businessman putting coin on the piggybank and paper family on table, donation, saving, charity, family finance plan concept, fundraising, superannuation, investment, financial crisis concept.

De gemeente Heusden heeft een relatief goede spaarpot op het eerste oog. We willen dat het geld eerst besteed wordt aan de leefbaarheid van de burgers. En er is ook nog een grote inhaalslag op het enorme achterstallig onderhoud van wegen en trottoirs. Het leefklimaat moet omhoog door te investeren aan goede sportfaciliteiten en groen.… Continue reading Financiën

Published
Categorized as Featured

Economie en Centrum

hand holding coins to stack and growth plant step. concept saving money finance accounting

Leegstand in Drunen aanpakken In Drunen zien we steeds meer winkels leeg staan. Dat is jammer. Een succesvol centrum begint met een goed herkenbare positionering. Bijvoorbeeld een Boodschappen- of een gezellig winkelcentrum. Daarom willen we Drunen positioneren als een “gezellig winkelcentrum” waar het levensvatbaar is voor kleinere winkels, bars en restaurants. Dit houdt ook in… Continue reading Economie en Centrum

Published
Categorized as Featured

Gemeentelijke dienstverlening & Participatie mogelijkheden

Waarheidsindicatoren We kennen het vrijwel allemaal, de beloftes van de wethouder en/of gemeente. Na verloop van tijd blijken die niet te zijn nagekomen. Dat moet inzichtelijk zijn. Dit willen we bereiken door waarheidsindicatoren.  De waarheidsindicatoren die willen introduceren worden vooraf vastgesteld en op het afgesproken “realtime” moment besproken. Bijvoorbeeld als u wordt beloofd dat voor… Continue reading Gemeentelijke dienstverlening & Participatie mogelijkheden

Published
Categorized as Featured